آسفالت کاری در احمدآباد مستوفی و فیروزبهرام تهران

زینالی: ۰۹۱۲۱۶۲۰۰۴۹

بنام خدا: اجرای آسفالت کاری در احمدآباد مستوفی تهران، فیروزبهرام و رضی آباد تهران و حومه پذیرفته می شود. تهیه و اجرای تراشه آسفالت در احمد آباد مستوفی تهران و حومه مقبول است. اجرای زیر سازی برای آسفالت بتن ریزی کف با استفاده از ماله برقی در تهران و کرج انجام میشود.با اکیپ مجزا و با استفاده از دوربین لیزری و گردون نصب ایزوگام،فروش ایزوگام و نمایندگی ایزوگام طرح دار در تهران و کرج انجام میشود.

زینالی

قزوین > آبگرم

۰۹۱۲۱۶۲۰۰۴۹

Email

آدرس: تهران

تعداد بازدید: ۶۶۷

به روز رسانی: امروز ۰۰:۵۸

شناسه آگهی: ۱۲۳۰۶۰۲